Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2020 – januari 2024. In dit plan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten in deze voorliggende periode. Los van de relatief korte termijn voor dit beleidsplan, blijft de ideologische lange termijn doelstelling van SRB om het mogelijk te maken dat iedereen in Nederland met visuele beperking die dat wil, kan hardlopen. Dit is in lijn met artikel 30 van het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap, dat in 2016 ook in Nederland is aangenomen. Hierin is vastgelegd dat drempels voor personen met een beperking zoveel mogelijk weggenomen moeten worden zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Aan deze inclusieve samenleving willen wij op ons terrein een bijdrage leveren.