Evalueren van de samenwerking

In het begin is de buddy doorgaans onzeker: het is een hele verantwoordelijkheid, om als je zelf ook moe begint te wor- den in een loop, toch de concentratie te behouden om de veiligheid van de loper te garanderen. Als de loper en buddy vaker samen lopen, kan er na verloop van tijd routine in komen waardoor de samenwerking en het samen lopen soe- peler gaat dan in het begin. Na verloop van tijd kan het zo zijn dat het hardloopduo elkaar beter aanvoelt en aan subtiele ver bale communicatie genoeg heeft. Maar er kan ook ongewild en onbedoeld ruis of onduidelijkheid ontstaan tussen de loper en de buddy. De buddy maar ook de loper worden aangeraden ook hierin sportief te zijn en elkaar regelmatig feedback geven zodat het samen hard lopen voor beiden ontspannen is en veel plezier geeft. Feedback geven en ontvangen is een manier om van elkaar te leren en elkaar te waarderen. Feedback veroordeelt niet, het is geen evaluatie, maar een toevoeging in de richting van een verbetering om het allerbeste uit elkaar als duo te halen.

De volgende tips kunnen helpen bij het geven van constructieve feedback en een goede samenwerking.

Feedbacktips

Een gewaardeerde manier om feedback te geven is door middel van de zogenoemde 4 G’s.

 1. Beschrijf eerst het gedrag dat je observeert
 2. Vervolgens beschrijf je het gevolg dat dit gedrag heeft
 3. Daarna beschrijf je het gevoel dat het bij je oproept
 4. Als laatste beschrijf je het gewenste gedrag van de ander

Aandachtspunten feedback

 • Spreek in de ik-vorm. “Ik...... ”. Het gaat erom dat je jouw waarneming beschrijft. Begin dus niet met “Jij....... ”. Dit kan al snel beschuldigend of veroordelend over komen.
 • Beperk je feedback tot datgene dat nu in het contact met deze persoon is opgevallen
 • Zowel de gever als de ontvanger van de feedback dient baat te hebben bij de feedback
 • Houd de relatie open en toon respect voor elkaar
 • Stel je open en kwetsbaar op. Wees ook eerlijk
 • Luister goed naar de ander.
 • Maak je bedoelingen helder d.m.v. de 4 G’s te gebruike
 • Neem de vrijheid om op gemaakte fouten terug te ko- men
 • Geef duidelijke grenzen aan.

Vraag altijd eerst om toestemming zodat je niet gelijk met de deur in huis valt en de ander zich even kan voorbereiden op het feedbackgesprek.