Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Er is binnen Running Blind een vertrouwenscontactpersoon. Als Stichting doen we er alles aan om deelnemers veilig te laten sporten. Dat geldt ook voor de sfeer en de bejegening onderling. Wij sluiten ons aan bij het beleid wat de NOC*NSF hiervoor heeft ontwikkeld.

Elke vereniging heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en een Vertrouwenspersoon (VP).

Als je als regiogroep van Running Blind aangesloten bent bij een (atletiek)vereniging kan je in het geval van grensoverschrijdend gedrag een beroep doen op die personen. Maar om de drempel te verlagen heeft Stichting Running Blind Nederland ook een eigen Vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Wat doet een VCP?

In gevallen van
grensoverschrijdend gedrag is de VCP een gesprekspartner voor alle partijen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en meestal eenmalig per situatie, tenzij anders noodzakelijk is. In de gesprekken worden alle opties voor betrokkenen besproken en overlegt de VCP met of verwijst naar een professionele VP. Zaken moet de VCP anoniem rapporteren aan het bestuur. Ook besteedt deze persoon aandacht aan de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Dit gedrag kan betrekking hebben op (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en uitsluiting en agressie en geweld tijdens de sportactiviteiten van Running Blind.

Wie is de VCP van Stichting Running Blind:

Kitt Bosman is de VCP van onze Stichting. Om deze taak bevoegd op zich te kunnen nemen heeft zij speciaal een cursus gevolgd bij NOC*NSF . Daarnaast is zij is al lange tijd bekend met en betrokken bij Running Blind en vervult binnen haar werk een vergelijkbare rol. Iedereen kan haar bereiken via vertrouwenspersoon@runningblind.nl

Meer lezen over veilig sporten en de VCP? Ga naar https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit