Verloop van de dag

Verwachtingsmanagement is hierin een belangrijk onderdeel. Het is belangrijk dat loper en buddy van tevoren duidelijk afspreken wat men van elkaar verwacht op die dag. Maak van tevoren heldere afspraken over het verloop van de dag. De loper moet concreet aangeven wat voor ondersteuning nodig is. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld het vervoer, verzamelplek, ophalen van het startnummer en de verdere voorbereiding op de wedstrijd.

Het is van belang vooraf te vragen bij Running Blind of bij de wedstrijdleiding of de buddy zich moet inschrijven en of daar kosten aan verbonden zijn. De buddy loopt wel mee in de wed- strijd, maar het draait tenslotte om de loper. Running Blind wordt steeds bekender bij organisaties en vaak is het niet noodzakelijk om de buddy in te schrijven. Voordat de loper en buddy samen aan de start verschijnen, is het handig nog een aantal zaken door te spreken.

Hierbij volgen een aantal voorbeeldvragen:

 • Welke tijd heeft de loper in zijn/haar hoofd om te lopen en hoe moet de wedstrijd ingedeeld worden?
 • Wordt het op wedstrijdtempo lopen of wordt het een plezierloopje waarbij de tijd niet belangrijk is?
 • Wil de loper onderweg geïnformeerd worden over afstand, tijd en snelheid?
 • Wil de loper of buddy bij een waterpost stoppen of rustig wandelen?

De wedstrijd

Tijdens de wedstrijd is het van belang dat de buddy goed vooruit blijft kijken en op iedere onverwachte situatie anticipeert. Een aantal zaken zijn in een wedstrijd belangrijk:

 • De loper bepaalt het tempo.
 • De loper bepaalt of er ingehaald gaat worden.
 • De buddy laat aan de lopers voor hen   verbaal weten dat er een tweetal naast elkaar komt inhalen. Gebruik ook de plaatsaanduiding: “Wij komen met z’n tweeën naast elkaar aan de linkerkant inhalen”.
 • Loop zoveel mogelijk in een rechte lijn. Met zijn tweeën zigzaggen tussen andere deelnemers door kost veel energie en is onrustig.
 • De buddy kan er voor zorgen dat de ruimte die nodig is, opgeëist wordt. Dat kan duidelijk, maar wel beleefd.
 • Het is handig om strak en snel te sturen door de onderkant van de armen tegen elkaar te houden.
 • Houd rekening met de dranghekken. Dranghekken hebben uitstekende poten die men gemakkelijk over het hoofd kan zien waardoor men er over kan struikelen.

Een langeafstandswedstrijd

Lopers kunnen ervoor kiezen om een langeafstandswedstrijd te lopen met verschillende buddy’s. Er zijn twee manieren hiervoor:

 1. De buddy’s kunnen gedurende de wedstrijd elkaar afwisselen.
 2. De buddy’s kunnen op een afgesproken kilometerpunt wachten en dan elkaar afwisselen.

Het is vanwege de zichtbaarheid aan te bevelen om in de Running Blind kleding een wedstrijd te lopen. Op die manier is het duidelijk waarom men met twee personen naast elkaar loopt. Dankzij grote sponsoren kunnen Running Blind lopers vaak gratis aan landelijke wedstrijden meedoen. Uiteraard worden uit waardering voor de sponsor deze wedstrijden gelopen in de kleding die de sponsor aan Running Blind verstrekt heeft.