Direct doneren

Om de kosten voor mensen met een visuele beperking zo laag mogelijk te houden, is iedere bijdrage van particulieren, bedrijven en instellingen zéér welkom. Door deze bijdragen is het voor ons mogelijk gebruik te maken van professionele looptrainers en trainingsaccommodaties. Daarnaast worden donaties en sponsorgelden onder andere gebruikt voor de aanschaf van specifieke Running Blind-loopkleding en het organiseren van festiviteiten en specifieke wedstrijden voor mensen met een visuele beperking, zoals de landelijke Running Blinddag voor lopers en buddy's, en de jaarlijkse contactdag voor de afdelingsbesturen.

U kunt Stichting Running Blind direct financieel ondersteunen door online een bedrag over te maken of een actie te starten. Ga hiervoor naar Direct doneren.

Wilt u uw donatie liever zelf overmaken dan kan dit door een bedrag over te maken op:

  • NL74 SNSB 0866 3014 61 Stichting Running Blind Nederland onder vermelding van Donatie

Staat de regio die u wilt steunen hier niet bij? Dat kan, want de meeste regio's zijn onderdeel van een lokale of regionale atletiekvereniging of loopgroep. Neem dan contact op met de betreffende regio. Op onze pagina Regiogroepen vindt u de e-mailadressen van alle regiogroepen.

Sponsor worden

Bedrijven en instellingen zijn van harte welkom om Stichting Running Blind financieel of in natura te ondersteunen. Wilt u Stichting Running Blind of een van de afdelingen sponsoren, neem dan contact op info@runningblind.nl. Een overzicht van onze huidige sponsors vindt u op onze pagina Sponsors.

CBF keurmerk

Running Blind heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Het registratienummer van Running Blind bij het Centraal Bureau Fondsenwerving is: RSIN-nr: 818582455