De buddy zorgt er altijd voor dat de loper weg blijft van stoeprandjes, randen van het pad, obstakels en gevaarlijke verkeerssituaties. Hij begeleidt de loper hieromheen. De buddy moet hier steeds alert op blijven en vooruit blijven kijken. De buddy bepaalt de positie op de weg, het voetpad of fietspad waar gelopen wordt. Vaak heeft het de voorkeur dat dit in het midden van het pad is. Tijdens de training biedt de buddy ook ondersteuning aan de loper. Op aanwijzing van de trainer ondersteunt de buddy de bewegingen van de loper.

De trainer zal de oefeningen voordoen en de buddy’s uitleggen wat de aandachtspunten zijn tijdens de uitvoering van de oefening. De buddy ondersteunt de loper verbaal tijdens deze oefeningen en ook eventueel d.m.v. aanraking om de bewegingen te laten “voelen” of om te helpen om de juiste positie van arm of been te laten voelen. Verder verschaft de buddy tijdens de training/wedstrijd informatie over de loopsnelheid en de afstand of gewoon over de omgeving waar men loopt. De buddy brengt de loper na afloop ook naar de kleedkamer of kantine.

Kwaliteiten van een buddy

In 2015 is er een enquête gehouden onder de lopers van Running Blind. Er is gevraagd wat zij belangrijke persoonlijkheidseigenschappen vinden waar een buddy aan moet voldoen. Uit 38 genoemde eigenschappen zijn er acht naar voren gekomen die veel lopers belangrijk vinden. Op deze manier zijn de kwaliteiten van de ideale buddy in kaart gebracht. Er kwamen twee eigenschappen met stip op nummer 1 naar voren: Anticiperen en Samenwerken.

Anticiperen

Anticiperen is het vermogen vooraf rekening te houden met wat er kan gaan gebeuren, het inschatten van situaties die zich voor kunnen doen. Goed kunnen anticiperen is dus een belangrijke voorwaarde om veiligheid te garanderen.

Samenwerken

Samenwerken wordt omschreven als het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Het zich inzetten om samen met anderen doelen te bereiken. Het tijdig doorspelen van informatie die voor anderen van belang is.

Een buddy moet in de eerste plaats gedurende het hele looptraject alert blijven zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Alertheid is nodig om te blijven anticiperen. Verder moet de buddy duidelijk en helder kunnen communiceren. Het heeft de voorkeur dat de buddy conditioneel een (iets) betere loper is omdat het begeleiden en behouden van de alertheid tijdens het hardlopen extra energie vraagt. Hoeveel beter hangt sterk af van de ervaring van de buddy in het begeleiden van een loper en van de samenwerking tussen de buddy en de loper. In de ideale situatie heeft de buddy een duidelijk hoger uithoudingsvermogen en is sneller dan de loper. Als de loper een tempo heeft van 6 minuten/km dan heeft de buddy bijvoorbeeld een maximale snelheid van 5 minuten/km.