Als er veel begeleiding door de buddy nodig is, wordt het lint vaak kort en strak gehouden. De loper en buddy moeten vooral in het begin goed opletten dat zij echt goed naast elkaar blijven lopen: het is niet de bedoeling dat de loper zich “voortgetrokken” voelt. Andersom natuurlijk helemaal niet! Dat kan gebeuren als de buddy net een stap vóór de loper loopt. In hoofdstuk 10 wordt uitgebreid ingegaan op de techniek om samen naast elkaar te lopen en samen synchroon te lopen.

Voor het ideale hulpmiddel voor de verbinding zijn verschillende mogelijkheden. De keuze voor een bepaald begeleidingsmiddel vormt doorgaans een afweging tussen zekerheid en bewegingsvrijheid. Ook externe factoren kunnen een rol spelen zoals in het voorjaar van 2020 waarbij in het maatschappelijk verkeer en sport 1,5 meter afstand van medemensen en medesporters gehouden moet worden.

Running Blind heeft voor die bijzondere situatie een speciaal anderhalve-meter-hulpmiddel ontwikkeld: de Co-runner. Het is een lichte uitschuifbare stok van carbon met handvatten.