Wij zoeken een vrijwilliger die affiniteit heeft met de doelgroep in de brede zin en die het werkveld van sporten met een beperking goed kent om zich samen met de collega bestuursleden in te zetten voor de doelen van de stichting, namelijk het uitbreiden van het aantal lopers met een visuele beperking in Nederland en het ondersteunen en professionaliseren van de begeleiding hierbij. Er zijn nog steeds mensen met een visuele beperking die wel zouden willen hardlopen maar niet weten waar te beginnen.

Het bestuur zoekt iemand die gewend is om binnen een (vrijwilligers)werkcontext in teamverband met collega’s samen te werken. Er is een wedstrijdsecretaris, een vrijwilliger voor social media en een boekhouder. Naast de taakverdeling die dit met zich meebrengt verrichten de bestuursleden ook diverse uitvoerende taken. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de bestuursleden. Het bestuur vergadert acht tot tien keer per jaar, enkele keren per jaar op locatie, de overige vergaderingen vinden plaats via een videomeeting. De werkzaamheden zullen minimaal vier uur per week in beslag nemen. Voor gemaakte kosten is een onkostenvergoeding.

Belangrijkste taken van de voorzitter

  • Leidinggeven aan het bestuur van de stichting 
  • Het sturen en coördineren van de activiteiten volgens een door het bestuur opgesteld beleidsplan van de stichting 
  • Het onderhouden van het bestaande netwerk en het uitbreiden van het netwerk met partijen die relevant zijn de activiteiten met betrekking tot uitbreiding van het aantal regio’s waar Running Blind actief is
  • Is eerste aanspreekpunt in geval van vragen en opmerkingen van contactpersonen van de regio’s en andere belanghebbenden van de stichting.

Wat vragen wij van de voorzitter?

  • Goed gevoel hebben voor communicatie
  • Brede maatschappelijke belangstelling en goed netwerk om SRB als een van de voorbeelden voor inclusief sporten in de relevante organisaties te vertegenwoordigen
  • Kennis van de praktijk van het bestuur van een stichting, te weten financiën, CBF, ANBI, beleidscyclus. 
  • Goed kunnen werken in teamverband 
  • In staat onderscheid te kunnen maken tussen hoofdzaken en bijzaken om de werklast binnen het bestuur te sturen. 
  • Ervaring met het werven van sponsoring en subsidie, de rapportage hiervan en het onderhouden van de sponsor relaties. 

Meer informatie over Running Blind kan je vinden op deze website. Voor vragen over de vacature of als je meer informatie wilt ontvangen, kan je contact opnemen via voorzitter@runningblind.nl . We zien je reactie met een beschrijving van je ervaring en motivatie aan dit adres met belangstelling tegemoet (s.v.p. voor 1 maart 2024).